Kan man lage samtidskunst for barn?

med Eirik Sæther, Are Mokkelbost, Helen Eriksen, Rolf Engelsen (Kulturrådet) & Maria Lind. Ordstyrer: Ruben Steinum.
5. mars kl. 13.00-18.30
Rostockgata 2-4

Kunsthall Oslo inviterer til seminaret ‘Kan man lage samtidskunst for barn?’ hvor spørsmålet belyses fra et sosialt, kulturpolitisk, estetisk og praktisk perspektiv.

I en tid med stadig dårligere vilkår for estetiske fag i den norske skolen, bedriftstankegang i kulturlivet, opplevelsesøkonomiens påvirkning av kunstinstitusjonene og, kanskje paradoksalt, økt fokus på kunstutstillinger som henvender seg til barn, er det avgjørende å reise spørsmål om hva vi driver med og hvorfor.

Målgruppetenkningen i kultursektoren setter spørsmålstegn ved forestillingen om universaltilskueren og det statiske verk. I stedet vektlegges begivenheten og det åpne kunstverket, hvor interaksjonen mellom betrakter (her: barna) og kunst blir det sentrale kvalitetskriterium. Hva betyr dette for kunstverkene? Og på den andre side: Hvilket bilde av barna kan utledes av den kunst de tilbys?

I forbindelse med seminaret har vi gleden av å lansere den nye boken The New Model: An Inquiry, redigert av Maria Lind og Lars Bang Larsen og utgitt av Sternberg Press. Maria Lind vil være til stede for å presentere boka og delta i seminaret.

Program:

13.00-13.15: Velkommen v. Kunsthall Oslo
13.30-14.00: Presentasjon av Are Mokkelbost, billedkunstner
14.00-14.30: Presentasjon av Rolf Engelsen, Kulturrådet
14.30-14.45: Kaffepause
14.45-15.15: Presentasjon av Eirik Sæther, billedkunstner
15.15-15.45: Presentasjon av Helen Eriksen, billedkunstner
15.45-16.15: Spisepause
16.15-17.15: Presentasjon og introduksjon til The New Model: An Inquiry av Maria Lind, kurator og forfatter
17.15-18.00: Paneldebat
18.00-18.30: Boklansering og avslutning

Støttet av Kulturrådet.