Jorunn Hancke Øgstad – Crocodile Tears

8. september-18. november 2018
Dronning Eufemias gate 34

Etter at fotografiet ble oppfunnet og ga oss mulighet til å fange den synlige virkeligheten nøyaktig slik den er, har kunstnere ofte gått motsatt vei med maleriet. Gjennom hele 1900-tallet har malere prøvd å oppnå fullstendig subjektivitet, og brukt uttrykksformen til å skildre virkeligheten slik de selv opplever den. Nå gjenoppfinner den norske kunstneren Jorunn Hancke Øgstad maleriet for vår tid. Hun lager malerier som svarer på det digitale bildets inntog ved å bryte ned billedspråket og rekonstruere det fra bunnen. Utstillingen er en del av programmet til Munchmuseet i bevegelse – Kunsthall Oslo, basert på Stenersensamlingen. Rolf Stenersen støttet unge, nyskapende kunstnere med et internasjonalt perspektiv, som hadde til gode å oppnå bred anerkjennelse i samtidskulturen. Hvert år presenterer vi en utstilling med en samtidskunstner som møter disse kriteriene. Denne høsten viser vi en utstilling med helt nye kunstverk laget av Øgstad, som lenge har arbeidet med abstrakt maleri på nyskapende måter. Utstillingen Crocodile Tears finner sted ved Munchmuseet i bevegelse – Kunsthall Oslo fra 8. september til og med 18. november 2018.

Jorunn Hancke Øgstad (f. 1979) utforsker maleriets muligheter på en leken og poetisk måte ved å eksperimentere med forskjellige fremgangsmåter og materialer. Hun er utdannet ved Kunsthøyskolen i Oslo og Listaháskóla Íslands i Reykjavik, og har i tillegg studert kunst ved Strykejernet kunstskole i Oslo og film ved European Film College i Danmark. Øgstad har bodd og arbeidet i Los Angeles, Berlin, New York, Reykjavik og Bogota. Nå er hun bosatt i Oslo, der hun blant annet har vært styremedlem i Unge Kunstneres Samfunn. Tidligere har hun hatt utstillinger ved gallerier og kunstinstitusjoner både i Norge og internasjonalt, blant annet ved Unge Kunstneres Samfund (UKS) i Oslo, El Parche i Bogotá og RH Contemporary Art i New York.

Bilde: Jorunn Hancke Øgstad, Untitled, 2018, 164 x 180cm
Foto: Ove Kvavik/Munchmuseet