Jeg ser ikke havet fra der jeg bor

Osloprosjektet
23. mars – 18. november 2012

Kunsthall Oslo har invitert kunstnere til å undersøke byen. Over en periode på syv måneder presenteres utstillinger, foredrag og arrangementer. Prosjektet er forankret i Oslo, men har samtidig et bredere perspektiv og en relevans utover lokale forhold der estetikk, ideologi, sosiale relasjoner, historie og politikk knyttes til hverdagen og til livet i byen. Kunstnere, historikere, arkitekter, musikere, forfattere med mer deltar.

Last ned programmet (PDF) her.

Last ned omtale av Osloprosjektet i Aftenposten her.
Last ned omtale av Osloprosjektet i D2 her.

Program:

23. mars–3. april: Utsikt fra Ekeberg
Utstilling kuratert av Harald Østgaard Lund.
Åpning fredag 23. mars kl 19.
Konsert på åpningen med Abdulrahman Surizehi og Anne Hytta.
En utstilling som presenterer Oslos fortid og nåtid sett fra Ekeberg. Utstillingen viser en dobbel historie; både utviklingen av byen, og noen spesifikke måter å se og representere byen på.

6.-27. april 2012: Atelier Populaire Oslo / Palestinerleir – et kunstnerinitiativ for en ny flyktningpolitikk
Publikumsåpning tirsdag 10. april kl 19.

Kunstneren Andrea Lange har invitert Palestinerleiren ved Jakob kirke til Kunsthall Oslo. Her vil de videreføre sin virksomhet og dele vertskapet for Atelier Populaire Oslo. Atelier Populaire Oslo er et kollektivt verksted for diskusjon, produksjon, forskning og aktivisme, relatert til situasjonen for papirløse/flyktninger i Norge. Verkstedet vil være åpent for publikum i hele perioden. En rekke foredrag og arrangementer vil finne sted. Se www.atelierpopulaire.no for fullstendig program.
2. april kl 19: Romanes språksymposium
Sted: Den norske Romambassade, Tullinløkka.

Forfatterne Linda Gabrielsen og Hanne Ramsdal (norsk-romanes parlør), Stefan Palison (svenskromanes ordbok) og Jamanda Jansen.

Den norske Romambassade er et midlertidig kulturhus oppført på Tullinløkka i Oslo. Rombassaden vil fungere som et åpent kulturarrangement i perioden 25. mars til og med den internasjonale Rom-dagen 8. april. Prosjektet er utviklet av arkitektgruppen Felleskapsprosjektet å Fortette Byen.
For mer informasjon se www.dennorskeromambassade.tumblr.com

4.–7. april, kl. 14–15.30: Romanes-norsk skrivekurs
Sted: Den norske Romambassade, Tullinløkka.
 Skrivekurs ledet av forfatterne Linda Gabrielsen og Hanne Ramsdal.
For mer informasjon se www.dennorskeromambassade.tumblr.com

12. april: What is a monument? En paneldiskusjon hvor Kunsthall Oslo deltar.
Ny dato annonseres senere.
Sted: Museet for samtidskunst, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.
Museet for samtidskunst fortsetter sin serie med paneldiskusjoner.

10.–27. april: Atelier populaire Oslo
Sted: Kunsthall Oslo.
På initiativ fra kunstneren Andrea Lange vil Kunsthall Oslo fungere som et verksted for diskusjon, produksjon, forskning og aktivisme,
 relatert til situasjonen for papirløse mennesker i Norge. Verkstedet er et samarbeid mellom Lange og medlemmer av Palestinerleiren i Oslo, Johanna Zwaig og Marius von der Fehr. Atelier populaire Oslo vil være åpent for publikum hver dag i hele perioden. Over femti kunstnere, forfattere, aktivister og eksperter vil bidra til en rekke foredrag og arrangementer. Verkstedet vil være åpent for publikum under hele perioden.

4.–20. mai: Steinar Haga Kristensen
Fortvilelser i leire
Sted: Kunsthall Oslo.
Åpning fredag 4. mai kl 19.
Utstillingen tar utgangspunkt i leire hentet fra grunnen byen er bygd på. Dette materialet manipuleres til store interiører og en serie tablåer. Filmmateriale i digital 3D vil fokusere ytterligere på kunstnerens forhold til leirens materialitet.

25. mai–10. juni: Harald Østgaard Lund
Veikrysset i Gamlebyen
Sted: Kunsthall Oslo.
Åpning fredag 25. mai kl 19.
En presentasjon av materiale fra Østgaard Lunds 16mm film som var forsvunnet i nærmere tyve år. Veikrysset i Gamlebyen blir utgangspunkt for en betraktning av geografiske, sosiale og kulturelle veikryss i byen.

24. mai-15. juni: Workshop for barn og ungdom med Oslo musikk- og kulturskole (OMK)
Lyden av byen der du bor: Ledet av musiker Dan-Ola Persson i samarbeid med musikkpedagog Kari Rolland.
Bilde av byen der du bor: Ledet av billedkunstner Eline Mugaas i samarbeid med kunstpedagog Anne Thrine Jackwitz.
For mer informasjon og påmelding se www.oslokulturskole.no

15. juni–8. juli: Ane Hjort Guttu
Byens lys
Sted: Kunsthall Oslo.
Åpning fredag 15. juni kl 19.
Utstillingen tar opp eiendomsretten til lyset i den senkapitalistiske storbyen. Den ser på koblingen mellom solskinn og de privilegerte
klasser, og på hvordan fattigdom både symbolsk og reelt er forbundet med mørke. Som del av utstillingen vises et utvalg av den franske
grafikeren Gustave Dorés illustrasjoner til reiseskildringen London – A Pilgrimage fra 1872.

17.–26. august: Bodil Furu
Alnaelva
Sted: Kunsthall Oslo og andre steder i byen.
Alnaelva tillegges stor betydning av byplanleggere, politikere og lokale aktivister. Den lille «bekken» er et sentralt element i utviklingen
av Groruddalen. I to filmer følger vi elvas ferd fra Lillomarka via Groruddalen til utløpet i Bjørvika. På veien synliggjøres politiske visjoner for 
ulike områder og utviklingsmessige grep som allerede er blitt gjennomført. Hvor mange roller kan en elv tillegges utover det å bare være en elv?

14. september–14. oktober: Jon Benjamin Tallerås
Lediggang og Omkringdriven
Sted: Kunsthall Oslo.
Åpning fredag 14.september kl 19.
Jon Benjamin Tallerås utforsker ikke-steder og avstengte områder av byen. Med hjelp av funnet materiale lager han flyktige skulpturer 
som synliggjør de mange hullene og ubrukte områdene som oppstår i mellomrommene i byarkitekturen.

26. oktober–18. november:
Arbeiderbilder
Sted: Kunsthall Oslo.
Åpning fredag 26. oktober kl 19.
Osloprosjektet avsluttes med en utstilling som viser hvordan fremstillingen av arbeid i byen har endret seg. Fra heroiske, sosialdemokratiske bilder som 
viser arbeiderklassens innsats i byggingen av det moderne Oslo, til det usynliggjorte arbeidet i det post-industrielle samfunnet.
 En utstilling av sjeldent viste historiske kunstverker vil bli ledsaget av foredrag, filmvisninger og publikasjoner.

Betryggende bilder
Presentasjon av Marius Grønning i samarbeid med Helle Waahlberg. 
Dato annonseres senere.