Fredag 30. september kl 19.00

D E V I A N T   C E N T E R    M A N I F E S T O
By Trans Panthers

Live manifesto performance

The evolution of recent revolts has been difficult to predict, not least because as unrest intensifies, so does the risk of a sudden change in internal regime dynamics.

Synnøve G. Wetten presents Trans Panthers second manifesto, DEVIANT CENTER MANIFESTO.

TRANS PANTHERS MANIFESTO (January 2011)

Synnøve G. Wetten har nylig vist prosjektet Tran Panthers Manifesto på Tidens Krav i Oslo. Samarbeidsprosjektet Fine Arts Union som Wetten gjør med Anette Stav Johanssen skal vises på Black Box Teater og ved Sørlandets Kunstmuseum i 2012. Wetten har studert ved kunstakademiet i Malmø. Hun er født 1978, bor og arbeider i Oslo.

http://www.synnovegwetten.org