The Theme is the American Dream: Burning Man, Black Rock Desert, Nevada, August 25-31, 2008 The Democratic National Convention, Denver, Colorado, August 25-28, 2008, 2008

Lørdag 24. september
kl. 12-17

The Theme is The American Dream viser en virtuos dobbelopptreden. I rollen som oppsøkende journalist gir Starling bortimot identiske rapporter fra The Burning Man festival og The Democratic Convention. Den innholdsrike monologen beskriver begge hendelsene og gjør satire ut av TV-nyhetens overfladiske karakter.  Samtidig tar Starling opp kontroversielle spørsmål rundt objektiv journalistikk, deltakende observasjon og kunstnerisk subjektivitet.

Dan Starlings arbeider har nylig blitt vist på Vancouver Art Gallery, Frankfurter Kunstverein, Richmond Art Gallery og The Western Front. Dan Starling er født 1979 i Vancouver, Canada, hvor han bor og arbeider.