I forbindelse med utstillingen ”I Must Say That At First It Was Difficult Work”, har Matthew Welton skrevet en ny versjon av diktet med samme tittel. Det  publiseres her for første gang.

Diktet (på engelsk) kan lastes ned i pdf-format her.