Formålsparagraf

Kunsthall Oslos formål er å fremme tilstedeværelse av kontemporær kunst og kultur, i Bjørvika og i Oslo gjennom å:

1. Formidle og vise norsk og internasjonal kontemporær kunst og kultur, primært i Bjørvika.

2. Stimulere til almenn forståelse og kunnskap om den kontemporære kunstens og kulturens uttrykk og dens sosiale og historiske sammenheng, gjennom bl.a. utstillingsaktivitet, omvisninger, foredrag, besøk og læringsprogrammer.

3. Produsere og kommisjonere nye kunstverk for visning i egne lokaler eller andre steder. Dette kan skje i samarbeid med andre institusjoner, virksomheter og bedrifter.

4. Tilby koordinering og formidling av kunst i Bjørvika og fungere som en kunnskapsbase for hvordan man kan arbeide med kunst i området.

Kunsthall Oslo er en ikke-kommersiell kunstformidlingsinstitusjon initiert og etablert av Bjørvika Utvikling AS. Bjørvika Infrastruktur (BI) står som eier.