Kunsthall Oslo er et ikke-kommersielt rom for kunst i bydelen Bjørvika i Oslo som åpnet i september 2010.  Kunsthall Oslo viser internasjonal samtidskunst med hovedvekt på nye produksjoner og er samtidig opptatt av å utforske kunstproduksjonens sosiale og historiske kontekst.

Will Bradley, kunstnerisk leder
will@kunsthalloslo.no +47 90 70 18 72

Mathilde Carbel, produksjonsmedarbeider
mathilde@kunsthalloslo.no +45 25 39 02 61

Øyvind Mellbye, teknisk ansvarlig
oyvind@kunsthalloslo.no +47 97 43 32 37

Kristian Schrøder, formidlingsansvarlig
kristian@kunsthalloslo.no +47 45258495

Kathrine Wilson, daglig leder
kathrine@kunsthalloslo.no +47 47 27 90 87

Galleri vakter og montører:
Aurora Cornelia
Christoffer Danielsson
Victoria Duffee
Calle Segelberg