Kunsthall Oslo er et ikke-kommersielt rom for kunst i bydelen Bjørvika i Oslo som åpnet i september 2010.  Kunsthall Oslo viser internasjonal samtidskunst med hovedvekt på nye produksjoner og er samtidig opptatt av å utforske kunstproduksjonens sosiale og historiske kontekst. Vi etterstreber flat struktur med mandagsmøtet som høyeste organ, lik lønn for fast ansatte og et felles ansvar for drift og programmering.

Will Bradley, kunstnerisk leder/kurator
will@kunsthalloslo.no +47 90701872

Mathilde Carbel, galleri ansvarlig/kurator
mathilde@kunsthalloslo.no +45 25390261

Øyvind Mellbye, teknisk ansvarlig/kurator
oyvind@kunsthalloslo.no +47 97433237

Frida Rusnak, prosjektleder ungdomsrådet/kurator
frida@kunsthalloslo.no +47 99772534

Kristian Schrøder, kommunikasjonsansvarlig/kurator
kristian@kunsthalloslo.no +47 45258495

Kathrine Wilson, daglig leder/kurator
kathrine@kunsthalloslo.no +47 47279087

Gallerivakter og montører:
Christoffer Danielsson
Victoria Duffee
Calle Segelberg
Aurora Cornelia Nygaard Ødyn
Andreas Vodde
Noah Wilson

Tidligere ansatte:
Elisabeth Byre (Vikar kurator 2011, Kurator 1/2012-4/2017, i permisjon 9/2012-4/2013)
Rachel Dagnall (Vikar kurator, 9/2012-4/2013)
Per Gunnar Eeg-Tverbakk (Daglig leder, 2010-2012, i permisjon 1-4/2011)
Anders Holen (Vikar teknisk ansvarlig, 2012)
Ruben Steinum (Vikar koordinator, 10/2013-5/2014)