Kunsthall Oslo er et ikke-kommersielt rom for kunst i bydelen Bjørvika i Oslo som åpnet i september 2010.  Kunsthall Oslo viser internasjonal samtidskunst med hovedvekt på nye produksjoner og er samtidig opptatt av å utforske kunstproduksjonens sosiale og historiske kontekst. Vi etterstreber flat struktur med mandagsmøtet som høyeste organ, lik lønn for fast ansatte og et felles ansvar for drift og programmering.

Kathrine Wilson, daglig leder
kathrine@kunsthalloslo.no +47 47279087

Will Bradley, kunstnerisk leder
will@kunsthalloslo.no +47 90701872

Øyvind Mellbye, teknisk ansvarlig
oyvind@kunsthalloslo.no +47 97433237

Neslihan Ramzi, kommunikasjonsansvarlig
neslihan@kunsthalloslo.no +47 45660811

Gallerivakter og montører:
Calle Segelberg
Hamda Barise
Marlon Ulven
Noah Wilson
Ella Aandal