Lesia Vasylchenko – Chronosphere

27.April–9. Juni, 2024
Åpning fredag 26.April, kl. 18:00-21:00

Kunsthall Oslo er svært glad for å presentere Chronosphere, Lesia Vasylchenkos første soloutstilling i Oslo.

Chronosphere er en parafiksjonell fortelling som utforsker tidsvåpenisering, fra satellittsynkronisering til økologiske konsekvenser. Den antyder at modernitetens streben etter å erobre avstand har utviklet seg til en teknologisk samtidighet, som blander umiddelbare hendelser med enorme tidskalaer. Denne fortellingen belyser hvordan teknologier former vår oppfatning av tid, ofte ved å skjule deres sanne natur og hensikt. Utstillingens nøkkelverk, en bestilt video, blander ulike medier for å skildre vår plassering innenfor kronosfæren, et komplekst nettverk av fortidige og fremtidige hendelser, og framstiller tids ulike dimensjoner som arenaer for konflikt og motstand.

I forbindelse med utstillingen har Vasylchenko organisert et offentlig program med kunstnere og kritikere som utforsker beslektede temaer, inkludert presentasjoner fra Bahar Noorizadeh, Riar Rizaldi, Aleksei Borisionok, Sara Eliassen, Nikhil Vettukattil og Jassem Hindi. Programmet er støttet av Fritt Ord-stiftelsen.

Lesia Vasylchenko (f. 1990, Ukraina, basert i Oslo, Norge) er en kunstner som arbeider med installasjon, bevegelige bilder og fotografi. Hun er kurator ved den kunstnerdrevne galleriet Podium (Oslo) og grunnleggeren av STRUKTURA.Time, et initiativ for forskning og praksis i grenseområdet mellom visuell kunst, mediearkeologi, litteratur og filosofi. Vasylchenkos kunstverk har blitt vist på Munch Triennalen, Oslo; Rencontres Internationales Paris/Berlin; Haugar Kunstmuseum, Tønsberg; Tenthaus Galleri, Oslo og The Wrong New Digital Art Biennale, blant mange andre steder. Vasylchenko var kortlistet for Sparebankstiftelsen DNBs Kunstpris 2022 og er mottaker av Sandefjord Kunstforenings Kunstpris for 2023. Hennes arbeid er en del av samlingen til KIASMA Museet for Samtidskunst i Helsinki. Vasylchenko har en grad i journalistikk fra Taras Shevchenko nasjonaluniversitetet i Kyiv og en mastergrad fra Kunsthøgskolen i Oslo, hvor hun fullførte i 2022.

Utstillingen er støttet av Kulturrådet.