Konsert: Signe Lidén & Jørgen Træen, onsdag 20. november kl. 20

Konsert: Signe Lidén & Jørgen Træen, onsdag 20. november kl. 20
Konserten finner sted i Lidéns installasjon alltid på Kunsthall Oslo, der ventilasjonsrørene i taket er omgjort til én stor, gjennomgående høyttaler. Arbeidet spiller på manipulasjoner av opplevelsen av rommet. Droner trigget av elektromagnetiske resonatorer i rørene, beveger seg inn og ut av bevisstheten, fra å være bakgrunnslyd til å stå fram som allestedsnærværende. Konserten stigespill vil ta I bruk installasjonens feedback oppsett (rørene er høytalere og spiller lyden av seg selv), men instrumentale stasjoner under taket med analog og modifisert elektronikk blir operert Jørgen Træen og Signe Lidén på stiger oppunder taket.

Signe Lidén
(1981) lager lydinstallasjoner og improviserte performancer som omhandler resonans av steder og objekter. Hennes installasjoner er ofte soniske og romlige undersøkelser av sosiale og kulturelle fenomener gjennom en eksperimentell form for forskning. Lidén har en master i kunst fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen og Nordic Sound Art sitt felles masterprogram. Hun har vist arbeidet sitt både hjemme og i utlandet de siste årene, bl.a. i Tyskland, Italia, Danmark og Belgia. I dag jobber hun som vitenskapelig assistent for Re:place hos Bergen Academy, og i 2013 er hun en av kunstnerne på residens-programmet Resonance – European Sound Art Network.

Jørgen Træen er en musiker og produsent basert i Bergen. Han har vært sentral i en rekke band og prosjekter, som Golden Serenades, Toy, Slut Machine, Jazkamer, Haus of Hiss og Der Brief. Som produsent driver han Duper Studio sammen med Yngve Sætre.

I samarbeid med nyMusikk.

logosforeflux