I henhold til forskrift for kulturarrangementer fra Oslo kommune er Kunsthall Oslo stengt inntil videre.