The Lost Museum

The Lost Museum – Department of Humans
9. september-5. november 2017
Åpning 9. september kl. 12
Munchmuseet i bevegelse-Kunsthall Oslo
Dronning Eufemias gate 34

The Lost Museum er et pop-up museum som turnerer i ulike deler av verden i forskjellige former og formater. Utstillingene er unike, men konseptet er alltid det samme: å sprenge etablerte rammer og kategorier, og å stille ut kunstverk, historisk dokumentasjon, hverdagslige objekter og kuriositeter ved siden av hverandre for å stille spørsmål ved hva et museum kan, og bør, være.

I Oslo har prosjektet fått tittelen The Lost Museum – Department of Humans. Utstillingen er satt sammen av objekter fra forskjellige arkiver og museumssamlinger fra hele Norge og utforsker hvordan den nordeuropeiske kulturen har definert og omdefinert hva det vil si å være menneske.

Bilder av Theodor Kittelsen, fotografier av parapsykologiske fenomener, masker og medisinsk utstyr står utstilt ved siden av barneleker, dokumenter fra den tyske okkupasjonen og bilder som illustrerer ritualer fra tidligere tider. Tradisjonelt har de forskjellige objektene vært deler av adskilte historier – de har blitt klassifisert som enten kunstverk, historiske- eller antropologiske dokumenter, kulturarv, psykologi eller medisinsk forskning. Men når de stilles ut sammen, kan nye muligheter oppstå.

The Lost Museum – Department of Humans stopper opp der fantasi og fakta, virkelighet og magi, det vakre og det heslige, møtes. I en moderne verden, hvor streben etter fremskritt, effektivitet og individualitet har dominert, har menneskelige fenomener, overbevisninger og erfaringer ofte blitt satt på sidelinjen. Ved å peke på slike oversette menneskelige erfaringer ønsker The Lost Museum å gi en ny måte å forstå vår kultur på. Hva skjer når det som ikke passer med den rasjonelle moderniteten, løftes frem fra arkivene?

The Lost Museum leter etter avvik fra ekspertenes enighet om hvor kunst og vitenskap, liv og samfunn er på vei. I The Lost Museum – Department of Humans kan publikum forvente det uventede – de kan se frem til en utradisjonell museumsopplevelse og en alternativ Norgeshistorie.

The Lost Museum er kuratert av Charles Esche, en internasjonalt anerkjent kurator og direktør for Van Abbemuseum i Eindhoven. Esche har blant annet hatt ansvaret for Tate-triennalen i London, Gwangju-biennalen i Sør-Korea, Istanbul-biennalen og senest São Paulo-biennalen i Brasil. Dette er Esches første utstillingsprosjekt i Norge.