Jon Guttu

Tirsdag 19. juni 2012 kl 19

I forbindelse med Ane Hjort Guttus utstilling De rike bør bli enda rikere har Kunsthall Oslo gleden av å ønske velkommen til foredrag med arkitekt Jon Guttu:

Sol, lys og luft i norsk boligplanlegging: “Umistelige gleder”?

Jon Guttu vil diskutere utviklingen i boligbyggingens historie og idealer med utgangspunkt i Oslo:

“Sol, lys og luft som goder alle burde få del i, ble holdt fram som ideal og praktisert i utbyggingen av Oslo gjennom det meste av 1900-tallet. Ganske tidlig i forrige århundre ble det også lagt saneringsplaner for store deler av byens tette 1800-tallsbebyggelse. Hvorfor lot ikke planene seg gjennomføre? Og hvorfor fikk byfornyelsesprogrammet med utluftingen av leiegårdsbebyggelsen, et negativt stempel?

De siste 20 årene har byggingen av byen skjedd som fortetting. Samtidig har utnyttelsen av tomtene økt drastisk. Hvilke tradisjonelle boligkvaliteter går dette på bekostning av? Er disse egenskapene “umistelige”? Eksempler fra Oslo og andre norske storbyer.

Jon Guttu er utdannet arkitekt og har arbeidet som boligforsker ved NBI, senere NIBR, Norsk institutt for by- og regionforskning. I sitt doktorgradsarbeid har han tatt for seg “Den gode boligen: fagfolks oppfatning av boligkvalitet gjennom 50 år”. De siste årene har han særlig studert forutsetningene for og konsekvensene av fortetting i den tette byen.