Harald Østgaard Lund – Veikryss i Gamlebyen

25. mai -10. juni 2012

Siste helg med utstillingen Veikryss i Gamlebyen.  Åpningstider lørdag  og søndag 12-17.

Veikryss i Gamlebyen tar utgangspunkt i et uferdig filmessay fra 1994 om det trafikale knutepunktet i den eldste delen av Oslo. Her kontrasteres den kulturelle og historiske bevaringen av Gamlebyen med den planlagte avviklingen av trafikknutepunktet – samtidig som det blir tydelig hvordan byens infrastruktur påvirker individer og samfunn. Filmopptakene, som er skutt på 16 mm, ble spilt inn for nesten tyve år siden, men filmen ble ikke ferdig, og negativene forsvant. Østgaard Lunds utstilling på Kunsthall Oslo presenterer de nylig gjenfunnene originalopptak som arkeologisk materiale. I tillegg til fotografier og kart fra den samme tiden, setter nye kommentarer filmfragmentene i sammenheng med nær og fjern fortid. I løpet av de siste tyve årene er byen bortimot totalt forvandlet.


Harald Østgaard Lund (født i Oslo 1964) er forskningsbibliotekar og fotohistoriker ved Nasjonalbiblioteket. Han har vært aktiv som fotograf og filmmaker, og har blant annet regissert langfilmen Halvveis til Haugesund (1997). I 2008 var han kurator og redaktør for utstillingen og boka 80 millioner bilder – Norsk kulturhistorisk fotografi 1855–2005 sammen med Jonas Ekeberg. I 2011 har Harald Østgaard Lund vært redaktør (med Siv Frøydis Berg) og kurator for boka og utstillingen Det norske polarheltbildet 1888-1928 ved Nasjonalbiblioteket. Østgaard Lund var kurator for utstillingen Utsikt fra Ekeberg på Kunsthall Oslo i mars i år.

Veikryss i Gamlebyen er det fjerde prosjektet i serien Jeg ser ikke havet fra der jeg bor – Osloprosjektet, mars-oktober 2012. Kunsthall Oslo har invitert kunstnere til å undersøke byen. Over en periode på syv måneder presenteres utstillinger, foredrag og arrangementer. Prosjektet er forankret i Oslo, men har samtidig et bredere perspektiv og en relevans utover lokale forhold der estetikk, ideologi, sosiale relasjoner, historie og politikk knyttes til hverdagen og til livet i byen. Kunstnere, historikere, arkitekter, musikere, forfattere med mer deltar.