Rom for kunst

Kunsthall Oslo var sammen med Hovind ansvarlig for kunstsatsingen Rom for kunst på Oslo S  fra våren 2012 til desember 2013.

Kunsthall Oslo er sammen med Hovind de nye ansvarlige for Rom for kunst, kunstsatsingen til Rom Eiendom AS på Oslo S.
Vi samarbeider med årets 125. Høstutstilling om stedspesifikke verk for Oslo S – søknadsfrist 10. juni.

Visningsmulighetene er mange og eksempelvis kan dette være prosjekter for fasadene vendt mot på Jernbanetorget og mot Sjøsiden (foto, tegning, tekst etc.), verk vist på videoskjerm eller projeksjon innendørs, lydverk, performative verk, installasjon, skulptur og annet – i selve hallen eller i områder utendørs. Utstiller kan utover dette selv komme med konkrete forslag til egnete visningssteder for prosjektet de søker med. Støtten som gis til de enkelte prosjektene er avhengig av prosjektets omfang og materiale. Høstutstillingen og Kunsthall Oslo presiserer at ingen prosjekter vil bli fullfinansiert – det vil si at utstiller må påberegne å søke produksjons-/utstillingsstøtte gjennom ordninger og fond som er tilgjengelig for kunstnere.

Dersom du søkte i forrige runde er det ikke nødvendig å søke på nytt, din søknad vil bli vurdert.

Søknaden mottas KUN elektronisk på e-post, sendt som pdf i ett samlet dokument. Søknaden skal inneholde maksimum 1 side prosjektbeskrivelse, maksimum 5 bilder, en kortfattet CV og et budsjett. Dersom du ønsker å sende inn videoarbeid og/eller et lydbasert arbeid må disse lastes opp på en server og link til denne skrives inn i pdf-en.

Send søknad til info@kunsthalloslo.no

Skriv i emnefeltet (NB viktig): Søknad Oslo S

Eventuelle spørsmål kan rettes til elisabeth@kunsthalloslo.no