Atelier Populaire Oslo – Program

Atelier Populaire Oslo – Program
Se www.atelierpopulaire.no for fullstendig program.

Fredag 6. april
Kl. 14: Prosesjon for en ny flyktningpolitikk

Tirsdag 10. april
Kl. 19: Publikumsåpning i Kunsthall Oslo.
Velkommen og apeller ved:
Mohamed Ganam / Palestinerleir
Karl Eldar Evang
Andrea Lange / Johanna Zwaig / Marius von der Fehr

Onsdag 11. april
Kl. 11: Allmøte
Kl. 14: Presentasjon av Palestinerleiren ved medlemmer av leiren
Kl. 15: Alternativ landinfo I: Palestina. Med Nora Ingdal, Midtøsten-ekspert

Torsdag 12. april

Kl. 11: Allmøte
Kl. 14: Hvordan ser Norge ut for en papirløs?
Med papirløse fra Palestina, Iran, Etiopia og Afghanistan, og psykolog Karl Eldar Evang

Fredag 13. april
Kl. 11: Allmøte
Kl. 12: Alternativ landinfo II: Eritrea, Etiopia, Somalia.
Med Jon Ole Martinsen, rådgiver NOAS og Ingeborg Vardøen, leder somalisk-norsk kunnskapssenter,
og Girum Zeleke, førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger, institutt for sosialfag.
Kl. 21: Dabkah Dance Event; If I can’t Dance It’s Not My Revolution
DJ Roman & Basoson. Tradisjonell og utradisjonell dans.
Enkel servering.

Lørdag 14. april
Kl. 12: Allmøte
Kl. 14–19: Vi støtter: Opphold til palestinske flyktninger!
Demonstrasjon fra Palestinerleiren til Stortinget kl. 14-15.
Konserter og appeller foran Stortinget kl. 15-19.
http://www.facebook.com/events/379011798786087

Søndag 15. april
Kl. 12: Allmøte
Kl. 14: Barn på flukt / traumer hos flyktninger
Med psykolog Karl Eldar Evang, rådgiver Cecilia Dinardi, kunstner Hjørdis Kuraas, spesialrådgiver Helene Johnsen Christie m.fl.

Mandag 16. april
Kl. 18: Giorgio Agamben, Homo Sacer og flyktningpolitikk
En samtale om flyktningpolitikk basert på lesning av den italienske filosofen Giorgio Agamben.
Med blant andre Remi Nilsen, Marius von der Fehr og inviterte gjester.

Tirsdag 17. april
Kl 11: Allmøte
Kl. 15: Når kunstnere engasjerer seg i sosiale og politiske situasjoner utenfor galleriet. En personlig liste favoritter.
Med Pierre Lionel Matte, kunstner.

Onsdag 18. april
Kl 11: Allmøte
Kl. 15: Hvor rettsikkert er asylinstituttet?
Med Rune Berglund Steen, kommunikasjonsansvarlig Antirasistisk senter og Carl Fredrik Helgeland, jurist.

Torsdag 19. april
Kl 11: Allmøte
Kl. 13: Lærernes motstand under okkupasjonen av Norge
Med Joron Pihl, professor ved Institutt for internasjonale studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
Aksjonisme og sivil ulydighet og motstand mot asylpolitikken
Med Kalle Larsson, redaktør Flyktningbloggen og Evy Ellingvåg, aktivist.

Fredag 20. april
Kl. 11: Allmøte
Kl. 14: Landinfo III: Iran og Afghanistan
Med Mahmood Amiry-Moghaddam, Iran Human Rights og Zahir Athari, Den Afghanske Flyktningekomiteen.
Kl. 18: Visning av dokumentarfilmen Special Flight (Vol Special). Eegissør: Fernand Melgar, 2011. 103 min.

Lørdag 21. april
kl .12: Allmøte
Kl. 14: Flyktninger i verden og EUs flyktningpolitikk
Med Trygve Nordby, tidl. Internasjonale Røde Kors, og tidl. direktør UDI, og Bjarte Vandvik, tidl. leder av NOAS og tidl. gen.sek. i European Council on Refugees and Exiles.

Søndag 22. april

Kl. 12: Allmøte
Kl. 13: Flyktningpolitikk i et menneskerettighetsperspektiv. Med Cecilie Schjatvet, jurist.
Kl 14: Palestinerleiren presenterer: Mohamed Ganam vil snakke om de elendige forholdene i norske mottakssenter for asylsøkere og den generelle frustrasjonen til beboerne der. Historien om Lier ventemottak vil tjene som eksempel for hvordan asylssøkere blir ønsket velkommen av norske myndigheter.

Mandag 23. april
Kl. 18: Filmvisning: To shoot an elephant. Regi: Alberto Arce og Mohammad Rujailah, 2008/09. 112 minutter.

“To shoot an elephant” is an eye witness account from The Gaza Strip. December 27th, 2008, Operation Cast Lead. 21 days shooting elephants. Urgent, insomniac, dirty, shuddering images from the only foreigners who decided and managed to stay embedded inside Gaza strip ambulances, with Palestinian civilians. http://toshootanelephant.com/

Etter visningen vil medlemmer av Palestinerleiren være tilstede for en samtale om filmen.

Tirsdag 24. april
Kl. 11: Allmøte
Kl 16: Workshop: Palestinerleiren trenger DINE ideer!

Palestinerleiren utenfor Kulturkirken Jakob har vært en politisk demonstrasjon i det offentlige rom. Leiren har huset 25 palestinske asylsøkere som er truet med FN-stridig tvangsretur til Gaza, Vestbredden og Palestinske flyktningleire i Libanon. Etter å ha eksistert i ett år, den lengste fredelige politiske demonstrasjon i Norge, ble leiren demontert fordi tillatelsen fra Oslo Kommune gikk ut den 6. april. Både Grünerløkka bydel og Kulturkirken Jakob ønsker leiren velkommen tilbake, men mangler foreløpig godkjennelse fra Byrådet i Oslo. For å overtale dem trenger vi din hjelp!

Arkitektkontoret Eriksen Skajaa ønsker i samarbeid med Palestinerleiren, Antirasistisk Senter, Atelier Populaire Oslo og Kunsthall Oslo innspill for hvordan Palestinerleiren kan gjenoppstå i ny og bedre form. Vi vil diskutere ideer om alt fra hva leiren kan bli til hva leiren skal kommunisere og dens konkrete utforming. Vi ønsker at den nye leiren skal åpne for en bredere debatt om norsk asylpolitikk og inviterer til en tverrfaglig samtale og workshop.

Spørsmål om verkstedet kan rettes til oda@eriksenskajaa.no / kontakt@palestinerleir.no

Onsdag 25. april
Kl 11: Allmøte
Kl. 12: Erfaringer og strategier fra politisk arbeid
Med representanter fra NGO (Ikke-statlige organisasjoner) i Norge: Kari Helene Partapuoli, Antirasistisk senter, Ann-Magrit Austenå, NOAS, Trygve Augestad, Norsk Folkehjelp m.fl.
Kl.14: Palestinerleiren presenterer:
Mohamed Ganam vil snakke om de elendige forholdene i norske mottakssenter for asylsøkere og den generelle frustrasjonen til beboerne der. Historien om Lier ventemottak vil tjene som eksempel for hvordan asylssøkere blir ønsket velkommen av norske myndigheter.

Fredag 27. april
Kl 11: Allmøte
Kl 19: Avslutningsarrangement