Atelier Populaire Oslo

Kunsthall Oslo har gleden av å ønske velkommen til
Atelier Populaire Oslo / Palestinerleir – et kunstnerinitiativ for en ny flyktningpolitikk
6.-27. april 2012
Publikumsåpning tirsdag 10. april kl 19.

Last ned omtale i Morgenbladet her
Last ned omtale i Aftenposten her
Link til omtale og intervju på Kunstkritikk.no
Link til bloggen Østkantliv og omtale her

Atelier Populaire Oslo er et kollektivt verksted for diskusjon, produksjon, forskning og aktivisme, relatert til situasjonen for papirløse/flyktninger i Norge.
Verkstedet vil være åpent for publikum i hele perioden. En rekke foredrag og arrangementer vil finne sted. Se www.atelierpopulaire.no for fullstendig program.

 

Kunstneren Andrea Lange har invitert Palestinerleiren ved Jakob kirke til Kunsthall Oslo. Her vil de videreføre sin virksomhet og dele vertskapet for Atelier Populaire Oslo. Mer enn femti inviterte kunstnere, papirløse/flyktninger, fagfolk og aksjonister vil delta i perioden. Atelier Populaire Oslo er et samarbeid mellom Lange, Johanna Zwaig, Marius von der Fehr og medlemmer av Palestinerleiren i Oslo.

Den aksjonsrettede workshopen ved kunstakademiet i Paris i 1968 tjener som inspirasjon for prosjektet. I et Atelier Populaire av i dag vil Kunsthall Oslo fungere som en åpen møteplass for alle som ønsker å arbeide for en endring av norsk flyktningpolitikk.
Oslo kommune har fredet Palestinerleiren ved Jacob Kirke frem til langfredag i påsken, 6. april. Palestinerleiren ønskes velkommen til å fortsette sin virksomhet i Atelier Populaire og Kunsthall Oslo fra samme tidspunkt.

Andrea Lange har siden desember 2011 vært artist-in-residence i Palestinerleiren i Oslo. Der har hun dokumentert leirens aktiviteter og utviklet prosjektet Atelier Populaire Oslo. I Langes mangeårige kunstneriske praksis rundt tematikken flyktninger og asylpolitikk, er en pågående metode å flytte aksjonistiske uttrykk fra kollektive bevegelser inn i kunstrommet og estetiske uttrykk som rommer en politisk dimensjon ut i offentligheten. Slik søker hun å sammenkoble den etiske og estetiske funksjon, og å la kunsten operere som aktiv deltager i den samfunnsmessige og politiske sfære.

Johanna Zwaig/Marius von der Fehr har samarbeidet siden 2009. Virksomheten omfatter kollektive prosesser, iscenesettelser, tekst og gest i de gråsonene der kunst og det politiske møtes, omdannes eller går under jorden. Fra 2012 har de drevet det åpne akademiet New Frontiers.

Palestinerleiren i Oslo – Siden 5. april 2011 har en gruppe på rundt 25 palestinske flyktninger og asylsøkere demonstrert for å få bli i Norge og bygge en trygg framtid her. Palestinerteltleiren utenfor Jacob kirke i Oslo ble opprettet som en bastant og ubøyelig demonstrasjon mot norsk asylpraksis. Palestinerleiren er nå Europas lengste sammenhengende demonstrasjon, og arbeider for en rettferdig behandling av palestinske flyktninger i Norge. Flerfoldige internasjonale organisasjoner støtter palestinerne i at det ikke er trygt å reise tilbake. NOAS, Antirasistisk senter, UNHCR, Amnesty International, Røde Kors er noen av organisasjonene som har uttalt seg kritisk til Norges praksis med å sende statsløse ut av landet. Også FN’s generalsekretær Ban Ki Moon har sendt råd til Norge om å la de palestinske flyktningene få opphold inntil situasjonen er løst. For mer informasjon se www.palestinerleir.no

Atelier Populaire Oslo er andre prosjekt i serien Jeg ser ikke havet fra der jeg bor – Osloprosjektet mars-oktober 2012. Kunsthall Oslo har invitert kunstnere til å undersøke byen. Over en periode på syv måneder presenteres utstillinger, foredrag og arrangementer. Prosjektet er forankret i Oslo, men har samtidig et bredere perspektiv og en relevans utover lokale forhold der estetikk, ideologi, sosiale relasjoner, historie og politikk knyttes til hverdagen og til livet i byen. Kunstnere, historikere, arkitekter, musikere, forfattere med mer deltar.