Kunnskapsproduksjon

Kunnskapsproduksjon – motkultur eller vare?

Symposium på Deichmanske hovedbibliotek, foredragssalen, Arne Garborgs plass

17. januar 2012 kl 15:00-19:00

Inviterte foredragsholdere er Sarat Maharaj (professor i visuell kunst og knowledge systems ved Universitetet i Lund og Kunstakademiet i Malmö, Sverige), Matthew Poole (dekan, senter for kuratoriske studier ved Essex universitet i England), Olivia Plender (kunstner basert i Berlin). Moderator er Vanessa Ohlraun, dekan på Kunstakademiet i Oslo.

I kunstfeltet snakker man ofte om at kunstnere, kuratorer, akademikere og kunstinstitusjoner produserer kunnskap. Under begrepet ”kunnskapsproduksjon” fokuseres det ofte på at kunstfeltet kan representere en fri og tenkende prosess – en prosess som kan stå i motsetning til samfunnets overordnede krav til produksjon. Men bruken av selve ordet ”kunnskapsproduksjon” taler kanskje for det motsatte. For spørsmålet er om de formatene og kunstneriske strategiene som tas i bruk faktisk representerer en fri motkultur i samfunnet vårt, eller om den heller spiller en viktig rolle i en felles kunnskapsøkonomi?

Program

15.00-15.15 Registrering

15.15-15.30 Velkommen og introduksjon ved Gerd Elise Mørland and Wiebke Gronemeyer

15.30-15.40 Introduksjon ved Vanessa Ohlraun

15.40-16.30 Presentasjon av Olivia Plender, etterfulgt av diskusjon med Vanessa Ohlraun

16.30-16.45 Kaffepause

16.45-17.35 Statement av Matthew Poole, etterfulgt av diskusjon med Wiebke Gronemeyer

17.35-18.00 Pause. Servering av suppe og brød

18.00-18.50 Foredrag av Sarat Maharaj,  etterfulgt av diskusjon med Vanessa Ohlraun

18.50-19.00 Avsluttende kommentarer

Deltagelse er gratis, men krever påmelding til: symposiumdeichmanske@googlemail.com

Symposiet er utviklet av Wiebke Gronemeyer, Gerd Elise Mørland og Heidi Bale Amundsen i samarbeid med Kunsthall Oslo.

 Arrangementet er støttet av Norsk Kulturråd, Den norske ambassaden i London (UK), Kunsthøgskolen i Oslo og Institusjonen Fritt Ord.

Symposiet er en del av Det utvidete bibliotek et samarbeidsprosjekt mellom Kunsthall Oslo og Deichmanske bibliotek. Det utvidete bibliotek er støttet av Institusjonen Fritt Ord og Norsk Kulturråd.