Det utvidete bibliotek

Kunsthall Oslo og Deichmanske bibliotek samarbeider om Det utvidete bibliotek – en programrekke som løper fra desember 2011 til og mai 2012, og som for det meste vil foregå i Hovedbibliotekets foredragssal på Arne Garborgs plass. Her vil kunstnere, filmskapere, poeter og akademikere gjøre performancer, filmvisninger, workshops og forelesninger som kombinerer kunst- og kunnskapsproduksjon. Alle arrangementene har gratis adgang. Deichmanske Bibliotek, hovedbibliotekets foredragssal på Arne Garborgs plass. Det utvidete bibliotek er støttet av Institusjonen Fritt Ord og Norsk Kulturråd.

Programmet er et supplement til institusjonenes ordinære virksomhet. Felles for oss er at vi deler en ikke-kommersiell og idealistisk fundert formidlingsrolle. Prosjektet Det utvidete bibliotek drar veksler på biblioteket og kunsthallens spesialiserte fagkunnskap og formidlingsgrep, og forener disse. Resultatet er et nytt, hybrid offentlig rom som kommer publikum til gode. Foredragssalen blir åsted for presentasjoner som er forankret i kunstneriske uttrykk og/eller problemstillinger, og som setter søkelys på en alternativ forståelse av hva kunnskapsproduksjon kan være. Programrekken er et eksperiment og fungerer som pilot for et videre og mer langsiktig samarbeid.