Les anmeldelse på Kunstkritikk
Les anmeldelse i Dagsavisen
Les om utstillingen i Dagbladet
Les anmeldese i Morgenbladet


An Army of Liars – Situasjonistene i Skandinavia

Et prosjekt kuratert av Kunsthall Oslo i samarbeid med Guttorm Guttormsgaard, Ellef Prestsæter og Elsebet Rahlff

This World We Must Leave – An Idea of Revolution
Et prosjekt av Jakob Jakobsen og Mikkel Bolt Rasmussen

25. november 2016 – 5. februar 2017.
Åpning fredag 25. november kl 19.

“…artists are an army of liars and swindlers in society …» Asger Jorn, 1958

Hva har en halshugget versjon av Den lille havfrue, kollektivt utførte malerier, en arkitektonisk megastruktur og fotografier av nordisk folkekunst til felles? De ble alle laget innenfor den revolusjonære bevegelsen Situasjonismen, der troen på kunsten som kollektiv drivkraft og dens mulighet til å endre samfunnet var sterk.

Utstillingen An Army of Liars viser en stor del av aktivitetene til Situasjonist-bevegelsen i Skandinavia fra 1957 til 1972. Kunsthall Oslo er for anledningen bygget om til en labyrint, hvor kunstverk, film, objekter og ulike former for dokumentasjon presenteres i smale ganger, på mesaniner og i smug.

Labyrinten er konstruert etter urealiserte forslag til ”situasjonistiske strukturer” som skulle bygges til utstillinger i Stedelijkmuseet i Amsterdam (1959) og i Rådhuset i Malmø (1963).

Bakgrunn
Situasjonistene bestod av kunstnere og teoretikere som ønsket å fri samfunnet fra kapitalismens grep gjennom revolusjon. Målet var et kommunistisk utopia. Situasjonistene ble dannet i 1957 etter sammenslåing av Lettrist International og The International Movement for an Imaginist Bauhaus til den Situasjonistiske Internasjonale (SI). Sentrale personer var franske Guy Debord og danske Asger Jorn.

Det oppstod tidlig en konflikt mellom dem som mente at kunsten skulle endres gjennom politisk aktivitet , og dem som mente at en fri kunstnerisk utfoldelse ville danne det politiske grunnlaget for et nytt samfunn.

I 1962 hadde den kunstnerisk orienterte fraksjonen, med Asger Jorn i spissen, blitt ekskludert fra den politiske. De dannet Den andre Situasjonistiske Internasjonale med hovedsete i Danmark. Senere ble de etablert på kunstnerkollektivet Drakabygget i Skåne, på en gård som tilhørte Jorns bror Jørgen Nash.

Utstillingen på Kunsthall Oslo viser arbeider fra begge fraksjoner og ser blant annet på hvordan bevegelsen kom til uttrykk i Norge gjennom kunstnere som Elsebeth Rahlff, Laurie Grundt og Olav Herman-Hansen. Utstillingen viser også arbeider som ikke eksplisitt forholder seg til noen av fraksjonene, men som kan gi en bredere forståelse av bevegelsen som helhet.

Arbeider i An Army of Liars
Malerier, trykk og filmer som er lite kjent vil bli vist i utstillingen, blant annet et maleri som ble laget kollektivt med tittelen Situationist Collective, signert Guy Debord fra 1961. Videre vises et trykk av Jørgen Nash med tittelen Den lille havfrue halshugget (1964) som peker på vandaliseringen av Danmarks nasjonalsymbol som Nash hevdet å ha stått bak.

Fotografier som Gerard Franceschi laget til Asger Jorns omfattende bokprosjekt 10.000 års nordisk folkekunst stilles ut, sammen med nytt digitalt materiale fra The Scandinavian Institute for Computational Vandalism, et prosjekt av Michael Murtaugh, Nicolas Malevé og Ellef Prestsæter.

Den norske kunstneren og samleren Guttorm Guttormsgaard viser ulike objekter fra Europa og Afrika som illustrerer noen av Asger Jorns teser om design.

Samarbeidet mellom den Bergenbaserte kunstnergruppen Gruppe 66 og det danske situasjonistprosjektet Co-Ritus presenteres. Videre vises bilder fra Constants visjon for megastrukturen New Babylon.

Her finner du lenker til arkivmateriale og originale tekster fra kunstnerne.

Kunstnere
Constant, Guy Debord, Gerard Franchesi, Olav Herman-Hansen, Sture Johannesson, Jacqueline De Jong, Asger Jorn, Carl Magnus, Jørgen Nash, Elsebet Rahlff, Egil Røed med flere. I tillegg vises arbeider fra The Scandinavian Institute for Computational Vandalism og objekter fra samlingen til Guttorm Guttormsgaard.

This World We Must Leave – An Idea of Revolution er et prosjekt av kunstneren Jakob Jakobsen og kunsthistorikeren Mikkel Bolt Rasmussen. Gjennom en totalinstallasjon iscenesetter de et ”revolusjonært arkiv” med arbeider og dokumenter fra Den andre situasjonistiske Internasjonale. De viser også tre kortfilmer som på ulike måter beskriver overgangen fra fremmedgjøring til en omfavnelse av revolusjonen. Les mer om prosjektet

Arbeider er lånt fra:
Museum Jorn, KODE Kunstmuseene i Bergen, Hallands Konstmuseum, Guttorm Guttormsgaards arkiv, Dansk Plakatmuseum, private samlere.

Takk til:
Lucas Haberkorn, Frode Sandvik, Espen Rahlff, Anneli Adamsson, Ellef Prestsæter, Jacqueline de Jong, Jakob Jakobsen, Mikkel Bolt Rasmussen.

Utstillingen er støttet av Nordisk kulturfond og Kulturkontakt Nord.

Lørdag 28. januar 2017 arrangeres seminaret These are Situationist Times: A Seminar on Topology, Culture and Politics. Med Eric de Bruyn, Tiziana Terranova og Jacqueline de Jong. Et samarbeid mellom Estetisk seminar, Medieestetikk (IMK, UiO), Kunsthall Oslo og Kunstbokhandelen Torpedo. Mer informasjon om påmelding kommer.