Åpen Kunsthall informasjon

ÅPEN KUNSTHALL – Alle som vil kan stille ut
Søndag 28. august 2011

Praktisk informasjon:

Hver kunstner kan stille ut ett kunstverk.

Det er ingen begrensninger når det gjelder uttrykksform (maleri, tegning, foto, skulptur, installasjon, performance, konsert, dans etc).
Kunstverket må la seg frakte inn hoveddøren som er 240 cm høy og 200 cm bred.

Monteringen starter kl. 10 søndag 28. august og kan foregå hele dagen.
Offisiell åpning for publikum kl. 12
Vedlagt finner du en invitasjon som du kan videresende. Alle kan komme på åpningen, gratis inngang.

Kunstner må selv stå for frakt tur/retur.
Kunstner må selv stå for montering, men Kunsthall Oslo har assistenter som kan være behjelpelige.
Kunsthall Oslo stiller med enkelt verktøy: hammer, drill, skruer, spiker og gipsplugger.
Kunstner må selv sørge for utstillingstekniske fasiliteter, slik som sokler,projektor, DVD-spiller, monitorer, pc-er, lydanlegg etc.

Merk kunstverket med ditt navn og telefonnummer.
Kunstverk vil bli registrert og fotografert ved ankomst til Kunsthall Oslo.
Du vil få en kvittering for avlevert kunstverk.

Maksimum 5 minutters av- og pålasting utenfor Kunsthall Oslo. For parkering, bruk parkeringshus ved Oslo S.
Henting av kunstverk må skje søndag 28. august mellom kl.17-18 eller mandag 29. august mellom kl. 12-18
Kunsthall Oslo påtar seg ikke ansvar for kunstverk som ikke er hentet innen mandag 29. august kl. 18

Kunstner kan selv velge å selge verk, og må selv stå for det praktiske rundt dette. Kunsthall Oslo tar ikke kommisjon ved salg.

Deltakerliste vil bli publisert i etterkant av utstillingen på våre hjemmesider.
Kunsthall Oslo vil ta alle forhåndsregler for å ivareta kunstverkenes sikkerhet, men som følge av arrangementets spesielle karakter presiserer vi at kunstnere stiller ut på eget ansvar.

Påmelding: send en e-post til aapen@kunsthalloslo.no

ÅPEN KUNSTHALL holder åpent for publikum fra kl 12.00 til kl 17.00. Enkel servering under åpningen.
ÅPEN KUNSTHALL er del av den årlige hendelsen Åpen dag i Bjørvika søndag 28. august.

Kunsthall Oslo ligger i Bjørvika, adressen er Trelastgata 3, langs spor 19 ved Oslo S.

Last ned invitasjon her

Velkommen!

Vennlig hilsen Kunsthall Oslo

Sørenga Utvikling støtter prosjektet Åpen Kunsthall og har også eget arrangement på Åpen Dag i Bjørvika fra kl 12-16.  Les mer på www.sorenga.no