Teater for en ny tid, en offentlig samtale

Teater for en ny tid 
En offentlig samtale i Kunsthall Oslo med Boel Christensen-Scheel, D.O.R., Trine Falch, Kai Johnsen & Pia Maria Roll

Onsdag 15. juni kl 14.00–17.00; gratis inngang

Kunsthall Oslo viser for tiden Trine Falchs Teater for en ny tid og filmen The Empty Plan av Anja Kirschner og David Panos. Med utgangspunkt i den aktuelle utstillingen ønsker vi å se på politisk engasjert teater, scenekunst og performance av i dag. Hvor står slike praksiser og slags betydning og innflytelse kan de tillegges?

Hva innebærer det å lage politisk engasjert kunst og teater i dag? Hvordan ser samtidens radikale praksiser ut? Hva slags mål har de og i hvilke kontekster opptrer de? Hvordan forholder radikale praksiser seg til eksisterende statsstøttete og/eller markedsorienterte institusjoner? Og finnes det alternativer til disse?

Trine Falchs Teater for en ny tid viser bruddstykker fra arkivene til Hålogaland teatrets første tiår, et statsstøttet regionalt teater som ble dannet av en gruppe radikale, unge idealister som ville lage teater “i folkets tjeneste”. Med den revolusjonære venstresidens strategier som bakteppe engasjerte kollektivet seg aktivt i regionen nordpå. Som kulturinstitusjon nektet de å akseptere en tradisjonell posisjon utenfor samfunnet, og intervenerte direkte i konkrete saker i lokalmiljøet. The Empty Plan er en ny film av Anja Kirschner og David Panos som handler om Bertolt Brechts periode i eksil i Los Angeles Filmen er omtalt som “a brilliantly condensed evocation of modernist melancholy …a strong contribution to current aesthetico-political debates …what is at stake politically in the choice of a specific mode of expression? …Is political art possible at all without first establishing a politicised context?”

Boel Christensen-Scheel er førsteamanuensis på Høgskolen i Oslo og har en Ph.D. i nyere kunst- og performanceteori. Christensen-Scheel har skrevet flere tekster og anmeldelser om nyere kunst og kunstteori, hun har oversatt Nicolas Bourriauds “Relasjonell estetikk” til norsk (Pax forlag, serien Artes, 2007) og nylig har hun utgitt et essay om Kjartan Slettemarks Nixon-serie (Torpedo Press, 2010).

D.O.R. (Deadly Orgone Radiation) er en kunstnergruppe som jobber performantivt med maskespill, prossesser og billedkunstdiskursen. De deltar for tiden i ‘Speech Matters’ på Venezia-biennalen og driver Gallery D.O.R et galleri si form av performance lokalisert i Brüssel. D.O.R. består av Steinar Haga Kristensen, Sverre Gullesen og Kristian Øverland Dahl.

{swf width=”465″}DOR{/swf}

Trine Falch har jobbet med scenekunst og eksperimentelt teater siden 1980-tallet. Hun avbrøt teaterstudier ved Universitetet i Bergen for å jobbe med Verdensteatret, og i 1988 ble hun en del av performancegruppen Baktruppen. Baktruppen, som ble oppløst tidligere i år, har høstet stor internasjonal anerkjennelse for sine sjangeroverskridende performancer. Falch forlot Baktruppen i 2007 og har siden laget en rekke produksjonerblant annet med utgangspunkt i teaterhistorien.

{swf width=”465″}Trine Falch Crocodile{/swf}

Kai Johnsen er kunstnerisk leder for scenetekstutviklingen på Dramatikkens hus, Oslo. Han er utdannet ved regilinje på Statens Teaterhøgskole, og har også mellomfag teatervitenskap fra Universitetet i Oslo. Johnsen har som regissør satt opp ca 40 forestillinger ved ledende teatre i Norge og utlandet. Johnsen har drevet utstrakt skribentvirksomhet gjennom 25 år Norge og utlandet og er medlem av redaksjonsråd i Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift.

Pia Maria Roll er skuespiller og scenekunstner. Hun fikk mye oppmerksomhet for stykket The Street Scene i 2009. Roll er aktuell med Over Evne III, en “oppfølger” til Bjørnsons egen Over Ævne II, med dokumentariske paralleller til vår egen tid.

{swf width=”465″}Pia Maria Roll{/swf}