Kartlegging av det visuelle kunstfeltet i Oslo

kart

15. mars kl. 13-16
Sted: Kunstnernes Hus
Enkel servering, gratis inngang.

Oslo Curator Jour Fixe, en felles plattform for ikke-kommersielle kunstinstitusjoner i Oslo, har tatt initiativ til en kartlegging av kunstscenen i Oslo. Formålet med dette er å samle informasjon som skal brukes i utarbeidelse av en fremtidig kunsthandlingsplan for Oslo. For første gang gjøres det en undersøkelse som forsøker å fange de mange ulike aspektene ved Oslos svært aktive og innovative kunstscene, en undersøkelse som ønsker å se på hvor vi er i dag, og hvilke planer som bør legges for at det visuelle kunstfeltet skal utvikles på best mulig måte. Målet er å opprette en konstruktiv dialog med Oslo kommune, Kulturdepartementet og andre om en handlingsplan for visuell kunst i Oslo.

Vi har engasjert syv personer fra kunstfeltet til å skrive om ulike perspektiver som vi mener bør inngå i en slik handlingsplan, og dette vil bli presentert under seminaret:

1. Oversikt over den visuelle kunstsektoren av Monica Holmen.
2. Rom for kunst av Ruben Steinum.
3. Kunst i offentlige rom av Jenny Kinge.
4. Publikum av Markus Richter.
5. Internasjonale relasjoner av Steffen Håndlykken.
6. Økonomi av Jon Øien.
7. Økologi, sammenkoblinger, relasjoner av Will Bradley.

Publikum oppfordres til å bidra med konstruktive innspill under seminaret.

Arbeidsgruppen for kartleggingen har bestått av Oslo Kunstforening og Kunsthall Oslo.

Kartleggingen er støttet av Kulturrådet.

Takk til ufoguide.no for bilde.