Anders Dahl Monsen – Work

adm_flyer

Anders Dahl Monsen
Work
20. mars-26. april 2015

Kunsthall Oslo har gleden av å presentere Anders Dahl Monsens Work, en ny serie kulltegninger, og Arbeit, en film av Duncan Campbell.

Med utstillingen Work viderefører Anders Dahl Monsen en velkjent, vestlig kunsttradisjon, stillebenet, som er bundet opp mot protestantismens etikk om produktivt arbeid som en religiøs plikt, og akkumulering av rikdom som en dyd. Tegningene viser en umiddelbar sammenheng mellom den tiden og de kreftene som er nedlagt i arbeidet med å lage dem. De kan oppleves som formålsløse erfaringer av lys og skygge, samtidig som de direkte symboliserer en forpliktelse til det å produsere.

De siste tiårene har det vært mulig å trekke paralleller mellom samtidskunstens og finanskapitalens verdisystemer. Samtidskunstnere har valgt å distansere seg fra tradisjonelle former for produksjon til fordel for en type oppmerskomhetsøkonomi; kunstnerens ideer trenger ikke håndens avtrykk for å lykkes, interessante ideer er nok, og suksess måles i omfang av oppmerksomhet. Finanskapitalen har distansert seg fra produktivt arbeid til fordel for kreativ manipulasjon av antatte, fremtidige resultater, hvor reell arbeidskraft ikke lenger virker nødvendig.

Anders Dahl Monsens Work svarer på den pågående finanskrisen ved å velge den tradisjonelle tegningen som konspetuell strategi. Tegningene påminner oss om at forbindelsen mellom arbeid og verdi absolutt ikke er brutt.

Anders Dahl Monsen (født 1980) bor og arbeider i Oslo. Han er utdannet ved Kunstakademiet i Bergen (2001-05) og har en omfattende utstillingsvirksomhet i Norge og utlandet, blant annet med utstillinger på Galleri D.O.R. i Brussel og på NoPlace, Oslo (i samarbeid med Kåre Magnus Bergh). Mye av Dahl Monsens kunstneriske praksis har kretset rundt det kreative potensialet som ligger i det å unnlate å jobbe, slik som plakatprosjektet Zero Hour Day, vist i samarbeid med UKS på Oslo S, og serien Sleep Drawings, vist på galleri D.O.R. Arbeidene hans er videre blitt vist Akershus kunstsenter, i gruppeutstillingen The Dream of a Perfect Society (2014), og på Tegnebiennalen 2014. Dahl Monsen er medlem av tegneserie-kollektivet Dongery, etablert i 1997, og i det kunstnerdrevne mikrobryggeriet Dronebrygg, etablert i 2011. Dahl Monsen var også sentral i organiseringen av det eksperimentelle kunst- og utdanninsgprosjektet Parallellaksjonen (2006-12).