Yvonne Rainer

Yvonne Rainer (f.1934, San Francisco) er danser, koreograf og filmskaper og var i 1962 en av grunnleggerne av det innflytelsesrike Judson Dance Theater i New York. Etter studier ved Martha Graham School og under Merce Cunningham, begynte Rainer å koreografere arbeider hvor hun utfordret den tradisjonelle oppfatningen av hva en danseforestilling skulle være. I flere arbeider, fremfor alt i Trio A (først fremført i 1968 som en del av det større arbeidet ”The Mind is a Muscle”), tok hun utgangspunkt i en strøm av hverdagsbevegelser, tilførte kompleksitet til forholdet mellom danser og publikum og satte kroppen som funksjonelt objekt i fokus – en strategi som har paralleller i minimalismen. På 1970-tallet jobbet hun stadig oftere med utgangspunkt i film, og arbeidene ble mer orientert mot innhold og kontekst, samtidig som de beholdt sitt fokus på det formale.

Om dette arbeidet har hun selv skrevet: “Jeg jobbet ene og alene med Trio A i seks måneder i 1965.Dansen besto først av en fem minutters bevegelsessekvens som skulle fremføres på “The Mind is a Muscle, Part I”, ved Judson Church 10. januar 1966. … To sentrale kjennetegn ved denne dansen er den umodulerte kontinuiteten og den sterke styringen av blikket. Øynene unngår hele tiden direkte konfrontasjon med publikum, ved at danseren beveger hodet uavhengig av øynene eller simpelthen ser ned.”