Pil & Galia Kollectiv

Pil and Galia Kollectiv: WE – elektronisk konsert
Søndag 29. august, gratiskonserter kl 14.00 og 20.00

Du finner audioopptak fra performance her.

 

Duoen Pil og Galia Kollectiv fra London er inspirert av den russiske forfatteren Jevgenij Zamjatins dystopiske litteratur og av åttitallets minimalistiske synthesizermusikk. I selskap med Victor M. Jakeman og Ruth Angel Edwards vil de her presentere populære hitlåter i ny forpakning – de får sanger om ”deg” og ”meg” til å handle om ”oss” og erstatter det individualistiske ”jeg” med det kollektive ”VI”.

“Det står ille til med deg! Det later til at du har pådratt deg en sjel.” (Jevgenij Zamjatin, We, 1920)

Forestillingen WE avdekker den latente politikken som ligger innbakt kjærlighetssangen, ved å utslette det individualistiske subjektet, ved simpelthen å erstatte entall med flertall, blir intimiteten til en slags kollektiv handling og det enestående blir universelt. Lydmessig følger WE i fotsporene til for eksempel en gruppe som The Better Beatles – som forsøkte å forbedre populærmusikkens kanon ved å kle den naken, tilogmed …

”Det er Marx som bruker uttrykket ’allment intellekt’ for det sosiale subjekt. Vi kan postulere at det allmenne er noe før-individuelt, en slags allmenn bevissthet som finnes før individet formes, og som det formes ut fra. Dette allmenne før-individuelle er et ”vi” som eksisterer før de ulike jeg-ene utvikles, det er derfor ikke summen av alle jeg-ene.” – Paolo Virno

Pil and Galia Kollectiv har base i London, hvor de i fellesskap arbeider som kunstnere, skribenter og kuratorer. Arbeidene deres utforsker avantgardens diskurser fra 1900-tallet, og hvordan disse diskursene fungerer i et stadig skiftende landskap preget av kreativt arbeid og instrumentalisert fritid. De er opptatt av forholdet mellom kunst og politikk og hvilken rolle ironien spiller her. De gjør ofte bruk av koreograferte bevegelser og ritualer, noe som tilfører arbeidene både en estetisk og en tematisk dimensjon, og stiller gjerne forbrukerritualer og religiøse seremonier opp mot hverandre. De har også hatt separatutstillinger, ”Svetlana”, i S1 Artspace i Sheffield (2008) og ”Asparagus: A Horticultural Ballet” i Showroom Gallery i London (2007), og de har vært representert med live-arbeider både på Herzliya-biennalen (2009), Berlin-biennalen (2008) og Montreal-biennalen (2007), og i programmet ”Late at Tate” ved Tate Britain i London og Arnolfini i Bristol.