Opplesninger II torsdag 20. juni

opplesning2
Torpedo og Kunsthall Oslo har gleden av å presentere en opplesningsserie med nye, eksperimentelle tekster i skjæringspunktet mellom billedkunst og litteratur.

Torsdag 20 juni leser:
Lars Mørch Finborud
Morten Langeland
Sara Sølberg
Johanne Nordby Wernø

Lars Mørch Finborud er utdannet kunsthistoriker og jobber som kurator ved Henie Onstad Kunstsenter. Finborud driver plateselskapene Plastic Strip Press og Prisma Records, og har i de senere år skrevet fast for Vinduet og Morgenbladet ved siden av å være radiovert i NRK. Han skal lese utdrag fra sin debutroman “De svarte skiltene” som kom ut på Gyldendal Forlag i 2013.

Morten Langeland debuterte med diktsamlingen *Æ æ å* (Kolon forlag) i 2012. Han studerer ved Litterär gestaltning i Gøteborg og skal lese upubliserte dikt med arbeidstittelen *Du som om*.

Sara Sølberg har en master i Billedkunst fra Kunstakademiet i Oslo (KHIO) 2013 og studerer ved Forfatterstudiet i Tromsø. Hun vil lese utdrag fra et prosjekt som er under arbeid.

Johanne Nordby Wernø er kritiker, skribent og kurator og for tiden norsk redaktør for det nordiske kunsttidsskriftet Kunstkritikk. I september tiltrer hun som daglig leder for Unge Kunstneres Samfund i Oslo. Hun har en BA i estetisk teori fra Universitetet i Oslo, 2006, og en MFA i kritikk og kuratering fra Konstfack i Stockholm, 2009, med et
masterprosjekt som omhandlet – og selv utgjorde en utprøving av – fiksjonstekst som kunstkritikk. Hun vil lese fra et fiksjonmanus under arbeid.