Mer informasjon

Kunsthallens formål er å fremme tilstedeværelse av kontemporær kunst og kultur, i Bjørvika og i Oslo gjennom å: 1. Formidle og vise norsk og internasjonal kontemporær kunst ogkultur, primært i Bjørvika. 2. Stimulere til almenn forståelse og kunnskap om den kontemporærekunstens og kulturens uttrykk og dens sosiale og historiskesammenheng, gjennom bl.a. utstillingsaktivitet, omvisninger, foredrag,besøk og læringsprogrammer. […]