Om Kunsthallen

Kunsthall Oslo er et ikke-kommersielt rom for kunst i bydelen Bjørvika i Oslo som åpnet i september 2010.  Kunsthall Oslo viser internasjonal samtidskunst med hovedvekt på nye produksjoner og er samtidig opptatt av å utforske kunstproduksjonens sosiale og historiske kontekst. Munchmuseet i bevegelse – Kunsthall Oslo Kunsthall Oslo har inngått et flerårig samarbeid med Munchmuseet […]

Mer informasjon

Kunsthallens formål er å fremme tilstedeværelse av kontemporær kunst og kultur, i Bjørvika og i Oslo gjennom å: 1. Formidle og vise norsk og internasjonal kontemporær kunst ogkultur, primært i Bjørvika. 2. Stimulere til almenn forståelse og kunnskap om den kontemporærekunstens og kulturens uttrykk og dens sosiale og historiskesammenheng, gjennom bl.a. utstillingsaktivitet, omvisninger, foredrag,besøk og læringsprogrammer. […]